Visithundested-Gb Hundested oversigt

Hundested
et besøg værd
.

Visithundested-De

Forside

 Kikhavn

 Lynæs

 Sølager

Torup

 Skansen

Knuds hus

Nødebohuse

Krydstogt

Aktiv fritid

Skove

Hjælp
v/sygdom

Kontakt

Hvem er jeg

Foto & Video

Turkort

Richardt Rolsted
Grønlandsvej 4
Mobil.: 23 88 94 12

Som omtalt andet sted er målet med denne side, at alle der bor, befinder sig i, eller tænker på at besøge Hundested, kan finde alle de praktiske oplysninger om byen som de måtte have brug for.

Siden er ikke kommerciel, så har du et arrangement du ønsker at andre  skal vide noget om, kan du bare sende mig oplysningerne om hvad du har at byde på.
Alle der har en eller anden form arrangement, det kan være loppemarked, en udstilling fordi man har noget spændende at vise frem, en opvisning af - f.eks. en idrætsforening der har stævne eller lignende, kan få optaget det under arrangementer, ligesom man kan få sit navn og adresse med på adresselisten.

 

Kontakt mig evt. om en speciel løsning.

VEJLEDNING, generel.

Visithundested.dk har et format der passer til Smartphones, men kan naturligvis også anvendes på tablet og Pc.

Startsiden er opdelt i 44 felter og linier med links.

Hver felt har et billed/icon og en tekst som entydigt fortæller hvad der gemmer sig bagved feltet. På den danske forside er der 40 felter.

underneden er der 16 felter der henviser til hver en kategori adresser.

Nederst er der forskellige links til forskellige relaterede sider.

Forsiderne for Gb og De, er opdelt i 24 felter.


Alle sider er meget overskuelige så det er nemt at finde frem til de oplysninger som visithundested.dk indeholder.


Den danske forside starter med fakta om byen og har et felt underneden der ved hjælp af slids med foto og tekst, viser aktuelle arrangementer og hændelser i byen.

Det samme gælder for undersiderne: Kikhavn, Lynæs, Sølager, Torup, og nødebohuse samt Knuds hus og Skansen.


På de engelske og tyske forsider er der 24 felter, og derunder er der oplysninger i tekst og fotos om de forskellige dele af Hundested, i lighed med den danske side.


Felterne på hhv. Startside og forside henviser bl.a. Til:”FOTO FILM og VIDEO” På siden kan man se udvalgte foto - det kan være nye foto eller foto der har særlig interesse - men man kan også se foto serier der viser Hundested vinter, forår, sommer og efterår samt Hundested havn og by. På disse sider bliver de billeder der er til hver kategori så vist i et oversigts vindue, hvor man kan bestemme om man kun vil se dem som enkelt foto eller på fuld skærm.
Her er det også muligt, hvis en borger har en serie som vedkommende syntes at andre også skal se, så at få den vist her.
Man kan også vælge video fra siden, hvor man bl.a. kan se Ketil Teisens Film.  

KONTAKT” siden håber jeg bliver brugt flittigt, det er jo byens borgere der vil kunne gøre Hundested.info værd at besøge, og naturligvis modtages både ros og ris med tak, ligesom henvendelser fra personer der vil besøge byen, er meget velkomne. Under ”Mit CV” kan man danne sig et indtryk af hvad det er for en person som mener, at han kan fremstille en hjemmeside som kan være til gavn for Hundesteds forretninger og erhverv, og dermed til gavn for byens borger, er det relevant at man kan få et indblik i hvad jeg er for en person og hvad der gør mig kvalificeret til at give mig i kast med opgaven.Idéens opståen.
Jeg fik ideen til at oprette in informationsside om Hundested, fordi vi ofter, når vi kørte rundt i landet, manglede oplysninger om flere praktiske ting som, hvor kan man parkere, hvor er der toiletter, kontantautomater, og meget mere.


Da jeg har arbejdet med, og godt kan lide at opbygge Internetsider, var tanken at jeg ville lave en side der kunne fortælle om disse praktiske ting, men også fortælle noget om hvad Hundested kan byde på, både hvad angår natur, kultur og alle andre arrangementer, og Hundested.info blev altså  resultatet.

Det var oprindelig planen at der også skulle fortælles om byen, handel og spisesteder mm. Men desværre fik min idé ikke nogen stor opbakning fra såvel havn som erhvervs foreningen, og da det hen ad vejen viste sig at byens virksomheder og handlende heller ikke bakkede ideen op, besluttede jeg at jeg ville nedlægge Hundested.info og i stedet for, koncentrere mig om at få en mobil udgave til at fungere efter det der egentlig var min første tanke, at oplyse om de daglige praktiske ting, samt hvad der sker i byen netop nu, og det blev så til Visithundested.dk


Hundested har undergået en stor forvandling igennem de senere år, der er sket meget i byen og ikke mindst i havnen hvor der, takket  være flere ildsjæle, blandt andet er blevet etableret et Bryghus, ligesom de har stået bag som f.eks. Sandskulptur festival,  men også via Fiskeriets og Havnens hus er der sket mange tiltag.
Stor betydning har det også haft at Glassmedjen  flyttede til havnen og, at der er opstået flere spændende forretninger i havnen.

Jeg har mødt flere personer uden for Hundested, som helt spontant udtrykte deres begejstring for hvad der er sket i Hundested havn, det glædede mig at høre og fik mig til at tænke på hvordan jeg eventuelt selv kunne medvirke til at udbrede kendskabet til Hundested.

Formålet.
Visithundested.dk skal først og fremmes gøre det nemmere at finde de steder og adresser i byen man rent praktisk har brug for, men de faste arrangementer der løber af stablen i løbet af året, vil også blive omtalt.
Der vil også flere steder, være indsat link som mere specifikt fortæller om de enkelte begivenheder og områder.

Alle byer har enten en Visit-”egn/by” eller en hjemmeside der omfatter hele ”stor” kommunen, men jeg kender ikke nogen der for de enkelte lokalområder, på en enkelt og nem måde oplyser om de praktiske ting.


Det er det der er formålet med visithundested.dk
Regler & Ansvar.


Visithundested.dk er ikke en kommerciel side, den er altså uden indtægter for annoncer hvilket bl.a. betyder, at her og nu oplysninger som jeg eventuelt modtager, og vælger at bringe, er en ren service.


Alle virksomheder/forretninger, foreninger og klubber i Hundested kan få et link og/eller adresse med telefonnummer, indsat under Adresser & Links.

Alle i Hundested der har et arrangement der er offentlig adgang til, og som de gerne vil gøre opmærksom på, kan få oplysninger  om arrangementet sat ind på siden Arrangementer.


Ansvar.

Det er selvfølgelig mit ansvar som ejer af www.visithundested.dk og den der redigering af siden, at det der bringes på siden er lovligt, d.v.s., at ikke andre har rettigheden til foto og tekst der bringes. Så længe at indholdet er noget jeg selv har indsat, har jeg enten selv taget fotos og  skrevet teksten, og hvis ikke, henviser jeg til kilden.


Ansvarsfraskrivelse: Jeg vil så vidt muligt kontrollere alt hvad jeg bringer, men jeg påtager mig intet ansvar for  eventuelle urigtigheder og fejl og hvad disse kan være årsag til.  Det samme gælder for eventuelle fejl eller forkerte oplysninger der måtte være på de  sider der linkes til her fra siden.

 Richardt Rolsted.


Ide og Formål

Kontakt

Vejledning

Ide og formål

Regler & ansvar

Har du spørgsmål eller er der noget du gerne vil have med på siden så kontakt mig på tlf., SMS eller på mail: post@visithundested.dk

Venlig hilsen Richardt Rolsted.